Foto: pixabay.com

Mjesec u Raku je opozitan Jupiteru i Plutonu. Venera do Urana mijenja smjer. Nosi iznenađenja i prijelomne trenutke.

Mjesec u Raku je opozitan Jupiteru i Plutonu. Venera je ušla u Bika do Urana. Merkur je na 29* Vodenjaka.

Egzistiramo u pretjerivanju. Ekstatičnosti. Osjećaju uzbuđenja.

Emocije su hipersenzibilne i same na sebe i mi na njih.

Odušak je tu da ga sad ispunimo.

Iskočimo iz ovog svijeta. Oblaka. Iz svoje kože. Ako treba.

A treba.

Sad je sve naglašeno i prenaglašeno. Predimenzionalno i napuhano.

I neka je tako.

Venera do Urana mijenja smjer.

Nosi iznenađenja. Prijelomne trenutke. Otkucavanja. Uznemirenosti.

Bez takta. Bez teksta. Bez predomišljanja. Jer o tome ćemo u neko drugo vrijeme.

Iz nikad bolje u bolje nikad i obratno.

Sanja Parminiski Aisha