16. siječnja 2021.

Uran kreće direktno…

Promjene su neminovne! Uran u Biku nas budi i oslobađa, oslobađa nas starih ograničavajućih načina razmišljanja. On je revolucionar koji ... Read Mores